Norsk forbund for stein, saks, papir

Prosjekt 2012

Oppdatert 2009: grunnet den globale finanskrisen har Prosjekt 2010 blitt omdøpt til Prosekt 2012.

Oppdatert 2011: I solidaritet med Hellas sitt SSP-forbund har vi valgt å bruke store deler av midlende som var øremerket prosjekt 2012 til å hjelpe Hellas sitt SSP-forbund på bena igjen,slik at vi har sett oss nødt til å omdøpe prosjekt 2012 til prosjekt 2020

Prosjekt 2020 er NFSSPs langsiktige plan for utøving av stein, saks, papir på toppnivå i Norge frem mot 2020. Målet er en norsk europamester innen 2017, og en verdensmester innen 2020. Prosjekt 2020 arbeider med følgende satsingsområder:


Talentutvikling
Uten bredde - ingen topp. Dersom skoleverket hadde vært mer åpne for stein, saks, papir enn i dag, kunne talenter raskt plukkes opp og blitt foredlet på en fornuftig måte. En egen SSP-linje i den videregående skole er sannsynligvis veien å gå.

Trenerutvikling
Uten gode trenere - ingen gode utøvere. Middelmådige utøvere med eksellent teoretisk kunnskap må ikke lenger bli uglesett i miljøet. De må derimot få hjelp med sin hang til surmuling og bli ledet inn i trenerrollen.

Dommerutvikling
Det er kanskje nettopp her Norge ligger lengst etter land vi liker å sammenligne oss med. NFSSP arrangerer dommerkurs for årvåkne menn og kvinner med høyt utviklet rettferdighetssans og god øye-hånd koordinasjon.

Arenautvikling
Det er et skrikende behov for anlegg, men særlig pinlig er fraværet av et riksanlegg for SSP. Skal man kjempe på et internasjonalt nivå må man være villig til å satse det som trengs - også økonomisk.
Arbeidet med riksanlegg har desverre stått i stampe den siste tiden på grunn av en opprivende lokaliseringsdebatt som trurer med å rive forbundet i fillebiter.